Billeder & Børneattest


Foreningens brug af billeder

  • Foreningen kan, som udgangspunkt uden samtykke, offentliggøre situationsbilleder fra træninger, opvisninger, forestillinger og andre arrangementer til forskellige formål på TG&I’s hjemmeside, afdelingernes hjemmesider, Facebook-konti og trykte foldere
  • Foreningen har oplysningspligt over for de personer, der optræder på et portrætbillede (fx et holdbillede). Personerne bør være vidende om, hvor og hvorfor billedet skal offentliggøres, så de har mulighed for at gøre indsigelse imod det.
  • Samtykke kan ske mundtligt eller skriftligt. Med voksne og unge kan det klares mundtligt. Med mindre børn er det forældrene, der skal give lov ved at underskrive en samtykkeerklæring.
  • Samtykke er frivilligt. Medlemmer, der ønsker at få fjernet et billede, hvorpå de optræder, kan kontakte udvalget i afdelingen. Nægtet samtykke medfører ingen negative konsekvenser.


I Tved håndbold henter vi årligt børneattester på alle ungdomstrænere via politiets hjemmeside. Når formanden har modtaget børneattesterne på e-mail, sættes der et “OK” eller et minus ud for trænerens navn. E-mailen bliver slettet direkte herefter for ikke at have CPR-numre liggende.